Ngành ốc vít cũng phải chật vật vì kinh tế Trung Quốc giảm tốc


Thành phố Hàm Đan sản xuất và bán hơn nửa số ốc vít được sử dụng trong ngành công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc mỗi năm.Các công ty ốc vít Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm thị trường mới ở nước ngoài.   Ốc vít, thành phần cơ bản dễ bị bỏ qua …

Đọc tiếp Ngành ốc vít cũng phải chật vật vì kinh tế Trung Quốc giảm tốc