Công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô: Chuyện “hôm qua” nhưng… vẫn là chuyện “hôm nay”


Dù được sự quan tâm của Chính phủ, công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô trong nước vẫn chưa phát triển, tỷ lệ nội địa hoá trong ngành còn thấp, chưa đạt được mục tiêu đề ra...   Cũng giống như các ngành công nghiệp hỗ trợ khác, công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô …

Đọc tiếp Công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô: Chuyện “hôm qua” nhưng… vẫn là chuyện “hôm nay”