Câu chuyện chung về nguồn nhân lực cho tương lai


Nguoidentubinhduong

Thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng cần thiết cho tương lai: Chuyện của Susan, Cường và Thành

Việt Nam đang kêu gọi rất nhiều về cuộc CMCN 4.0, đồng thời cũng đối diện những thống kê rất đáng ngại về năng suất lao động. Đào tạo nhân sự cho cuộc cách mạng này, nhất là tăng khả năng thích ứng, chuyển đổi của lực lượng lao động để đáp ứng những yêu cầu làm việc mới, là điều sống còn. Rất nhiều tổ chức, công ty đã bắt đầu cuộc tái đào tạo toàn cầu của họ cho sự chuyển giao đó, còn chúng ta?

Susan sau 20 năm đi làm

Susan Bick làm việc cho AT&T – gã khổng lồ viễn thông Mỹ – từ 20
năm nay, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực CNTT:
một người hỗ trợ sản xuất, một…

View original post 2 094 từ nữa