Cảm Biến Tốc Độ Xe – Vehicle Speed Sensor


Cảm biến tốc độ xe nhận biết tốc độ thực tế mà xe đang chạy, từ đó ECU dựa vào tín hiệu của cảm biến để đưa ra tỷ lệ hỗn hợp không khí và nhiên liệu phù hợp. 1,906 more words

via Cảm Biến Tốc Độ Xe – Vehicle Speed Sensor — Cộng Đồng Sinh Viên Ô Tô